Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC) je významnou událostí v kalendáři mezinárodního železničního sektoru.

Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Šestý ročník IRFC se bude konat v Praze ve dnech 22. až 24. března 2017 (středa – pátek) v hotelu Clarion Hotel Prague s mottem: „Let’s make European Railway EASY!“. Jednacími jazyky se simultánním překladem budou angličtina, čeština a ruština.
V březnu roku 2017 naváže konference IRFC na tradici setkání železničních expertů, která začala již v roce 2008. Za tu dobu se dlouhá řada významných odborníků vyjádřila k mnoha aktuálním otázkám a problematice daného období. Tentokrát budou nosnými tématy nadcházející konference opět projekty a trendy, které jsou v posledním období velmi diskutované.
Účastníky konference bude jistě zajímat vliv a dopad legislativy na jejich každodenní praxi. Diskutována budou témata jako liberalizace, standardizace, konkurenceschopnost a udržitelnost železniční dopravy. O těchto námětech by se měli v úvodní sekci zmínit významní činitelé z mezinárodních organizací a institucí, kterými budou ERA (Evropská železniční agentura), UIC (Mezinárodní železniční unie), OSŽD (Organizace spolupráce železnic), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER (Společenství evropských železnic) a Shift2Rail (Společný podnik pro evropský železniční výzkum a inovace). Tyto organizace jsou rovněž patrony celé konference, spolu s ministerstvem dopravy ČR a Hospodářským výborem Parlamentu ČR.
Jedním z hlavních témat bude digitalizace. Téma „Propojeného digitálního jednotného trhu“ je jedním z prvních dvou priorit politiky Evropské unie, kdy prostřednictvím využití příležitostí nabízených digitálními technologiemi mohou tyto nástroje především v dopravě zlepšit využití současných zdrojů a každodenní život obyvatel. Konference IRFC představí současné možnosti, výzvy, konkrétní příklady implementace a umožní zástupcům významných organizací a hráčů na trhu prezentovat svou strategii v oblasti digitalizace.
Dalším aktuálním tématem, které obsáhne konference IRFC 2017, je interoperabilita a implementace TSI TAF/TAP. Standardizovaná výměna informací mezi účastníky železniční dopravy je daná nařízením Evropské komise a je rovněž stanoven závazný implementační plán, kdy železniční dopravci, manažeři infrastruktury a držitelé vozů budou muset spolu komunikovat na základě těchto standardů. Konference IRFC bude o tomto tématu informovat, bude prezentovat příklady řešení v softwarových produktech a také představí konkrétní příklady implementace TSI v praxi.
Tradičním blokem přednášek budou témata zaměřená na novinky v technologii přepravy zásilek po železnici, mimořádné zásilky, nebezpečné zboží, jednovozové zásilky, bezpečnost, sledování apod. Účastníci konference přivítají rovněž možnost dozvědět se, co je nového v přepravách Asie–Evropa, v jejich potřebách, dalším směrování a budoucnosti.
Zajímavé budou rozhodně informace o probíhajících a ukončených projektech řešených v rámci výzkumných a inovačních programů, které nastíní účastníkům konference, jak v praxi využít řady možností financování svých aktivit a záměrů, také se zaměřením na střední a východní Evropu. Představena budou řešení projektů v rámci programů EUREKA, Horizon 2020 a zejména Shift2Rail.
Program konference doplní diskusní fórum s významnými osobnostmi evropské dopravní politiky a železničních institucí, které proběhne v úterý 21. března 2017. Nedílnou součástí bude tradiční doprovodná výstava a doprovodné akce, kterými jsou Galavečer první den a „Český večer“ na konci druhého jednacího dne. Odborná exkurze v průběhu třetího dne zakončí třídenní odborný program.
Kompletní informace s možností registrace jsou uvedeny na webové stránce www.IRFC.eu nebo www.RailConference.com.
Kdo chce udržet krok se současným vývojem v železniční dopravě, neměl by na konferenci IRFC 2017 chybět.

Share: LinkedIn