Témata

DOPRAVA V EU PO ROCE 2021

  Sekce 1 bude moderována výkonným ředitelem CER, panem Liborem Lochmanem. Jednotliví speakeři budou hovořit o naplnění 4. železničního balíčku, liberalizaci na evropské železnici, ale především o vizích a výzvách pro evropský železniční sektor do roku 2030. K těmto tématům pak bude vedena moderovaná panelová diskuse.

ERA JAKO EVROPSKÁ AUTORITA 

  Moderátorem 2. sekce bude výkonný ředitel Agentury Evropské unie pro železnice, pan Josef Doppelbauer. Jednotlivé prezentace budou obsahovat krátká shrnutí nejvýznamnější změny v železniční interoperabilitě a bezpečnosti, kterou je transformace ERA na evropskou systémovou autoritu. V prezentacích a následné panelové diskusi rovněž zazní názory na implementaci ERTMS a jeho nových atributů, na nový způsob autorizace vozidel a na vývoj v této oblasti v následujícím období.

VÝZKUM A INOVACE PO ROCE 2021 – MOTIVACE PRO ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY  

  Sekci 3 bude řídit moderátor pan Carlo Borghini, výkonný ředitel Shift2Rail Joint Undertaking. V prezentacích budou představeny pohledy na tuto problematiku z úhlu mezinárodních organizací a členských států EU. Zazní rovněž téma dalšího vývoje v institucionálním partnerství v rámci HORIZON EUROPE – tedy Shift2Rail2. Očekává se debata na téma vyššího zapojení zemí EU13 do výzkumných a inovačních aktivit.

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI V EVROPĚ 

  Sekce 4 se bude věnovat oblasti vysokorychlostní železniční dopravy ve středoevropském prostoru. Jedná se o prioritní téma pro ČR, a proto je moderování sekce svěřeno místopředsedovi Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, panu Martinu Kolovratníkovi. Prezentace budou zaměřeny na rozvoj VRT ve východní části Evropy, na jejich začlenění do TEN-T a také na srovnání jednotlivých konceptů VRT v Evropě a ve světě.

PERSPEKTIVA PROPOJENÍ TEN-T A „HEDVÁBNÉ STEZKY“

  Sekce 5 bude zaměřena na oblast propojení evropské sítě TEN-T s iniciativou nazvanou „Nová hedvábná stezka“. Prezentace i následná diskuse bude zacílena na to, v kterých oblastech by se měla propojení rozvíjet, aby byl zaručen plynulý tok zboží ve směru východ – západ, z asijské oblasti do Evropy. Předmětem diskuse budou jak politické, tak obchodní záměry, ale také legislativa dotýkající se těchto přeprav.

TAF/TAP TSI Fórum

  Fórum bude vloženo mezi sekci 4 a 5 a moderováno panem Yannem Seimandim z CER, vedoucím poradcem pro otázky související s ERA a interoperabilitou. Prezentace a diskuse zástupců železničního sektoru se budou týkat především implementace obou TSI v problematických oblastech, kterými jsou malí a středně velcí dopravci. Zástupci ERA rovněž seznámí účastníky konference s procesem revize TAP i TAF TSI a diskutující se budou moci zapojit se svými zkušenostmi a názory na další vývoj v této oblasti.