Přednášející

Staňte se přednášejícím:

  Name

  E-mail

  Position

  Company

  Topic
  Topic 1) Bilance minulého období a výhledy po roce 2021 (prezentace Evropské komise, Evropského parlamentu, ERA) z pohledu jednotného evropského železničního prostoru
  Pozice sektorových organizací
  Zástupci malých dopravců osobní i nákladní dopravy
  DOPRAVA V EU PO ROCE 2021

  Topic 2) Vysvětlení změn, jejich implementace a první zkušenosti ERA a národního Drážního úřadu
  Zástupci výrobců vozidel, významných národních dopravců, manažerů infrastruktury a malých dopravců
  ERA JAKO EVROPSKÁ AUTORITA

  Topic 3) Shrnutí dosavadních výsledků programu H2020 a Shift2Rail
  Východiska pro nový program Horizon Europe a Shift2Rail2
  Zástupce Shift2Rail a Shift2Rail SRG
  Zástupce členských států EU
  Představení úspěšných projektů
  Testování, podpora a budování testovacích kapacit, možnosti využití infrastruktur s malou intenzitou provozu, sdílení kapacit, atd.
  VÝZKUM A INOVACE PO ROCE 2021 – MOTIVACE PRO ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

  Topic 4) Prezentace Evropské komise, UIC, OSŽD, CCTT
  ERTMS jako nástroj interoperability
  Profesní sdružení dopravců a manažerů infrastruktury národní i mezinárodní
  PERSPEKTIVA PROPOJENÍ TEN-T A „HEDVÁBNÉ STEZKY“

  Topic 5) Stav v CEE
  Vyrovnání rozdílů v kvalitě sítě v rámci Evropy
  Vytváření interoperabilních železničních systémů budoucnosti
  Podpora konkurenceschopnosti nákladní dopravy
  VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI V EVROPĚ

  Presentation title

  Content (1 — 3 sentences)

   

   

  Přednášející IRFC 2020: