Přednášející

Staňte se přednášejícím:

Name

E-mail

Position

Company

Topic
Topic 1) Bilance minulého období a výhledy po roce 2021 (prezentace Evropské komise, Evropského parlamentu, ERA) z pohledu jednotného evropského železničního prostoru
Pozice sektorových organizací
Zástupci malých dopravců osobní i nákladní dopravy
DOPRAVA V EU PO ROCE 2021

Topic 2) Vysvětlení změn, jejich implementace a první zkušenosti ERA a národního Drážního úřadu
Zástupci výrobců vozidel, významných národních dopravců, manažerů infrastruktury a malých dopravců
ERA JAKO EVROPSKÁ AUTORITA

Topic 3) Shrnutí dosavadních výsledků programu H2020 a Shift2Rail
Východiska pro nový program Horizon Europe a Shift2Rail2
Zástupce Shift2Rail a Shift2Rail SRG
Zástupce členských států EU
Představení úspěšných projektů
Testování, podpora a budování testovacích kapacit, možnosti využití infrastruktur s malou intenzitou provozu, sdílení kapacit, atd.
VÝZKUM A INOVACE PO ROCE 2021 – MOTIVACE PRO ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Topic 4) Prezentace Evropské komise, UIC, OSŽD, CCTT
ERTMS jako nástroj interoperability
Profesní sdružení dopravců a manažerů infrastruktury národní i mezinárodní
PERSPEKTIVA PROPOJENÍ TEN-T A „HEDVÁBNÉ STEZKY“

Topic 5) Stav v CEE
Vyrovnání rozdílů v kvalitě sítě v rámci Evropy
Vytváření interoperabilních železničních systémů budoucnosti
Podpora konkurenceschopnosti nákladní dopravy
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI V EVROPĚ

Presentation title

Content (1 — 3 sentences)

 

 

Přednášející IRFC 2020: