Bližší seznámení s programem IRFC 2020

Ve dnech 1. – 3. dubna 2020 se sejdeme v Praze na Mezinárodním železničním fóru a konferenci IRFC 2020, která se bude konat pod sloganem „Společně vytvořme železnici nové generace“.

Konference IRFC 2020 bude zahájena organizátorem konference, tj. zástupcem společnosti OLTIS Group, místopředsedkyní Evropského parlamentu paní Ditou Charanzovou, zástupci evropských institucí, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR.

Sekce 1 – Doprava v EU po roce 2021 bude moderována výkonným ředitelem CER, panem Liborem Lochmanem. Jednotliví speakeři budou hovořit o naplnění 4. železničního balíčku, liberalizaci na evropské železnici, ale především o vizích a výzvách pro evropský železniční sektor do roku 2030. K těmto tématům pak bude vedena moderovaná panelová diskuse.

Moderátorem 2. sekce na téma ERA jako evropská autorita bude výkonný ředitel Agentury Evropské unie pro železnice, pan Josef Doppelbauer. Jednotlivé prezentace budou obsahovat krátká shrnutí nejvýznamnější změny v železniční interoperabilitě a bezpečnosti, kterou je transformace ERA na evropskou systémovou autoritu. V prezentacích a následné panelové diskusi rovněž zazní názory na implementaci ERTMS a jeho nových atributů, na nový způsob autorizace vozidel a na vývoj v této oblasti v následujícím období.

Sekci 3 s tématem Výzkum a inovace po roce 2021 – Motivace pro země střední a východní Evropy bude řídit moderátor pan Carlo Borghini, výkonný ředitel Shift2Rail Joint Undertaking. V prezentacích budou představeny pohledy na tuto problematiku z úhlu mezinárodních organizací a členských států EU. Zazní rovněž téma dalšího vývoje v institucionálním partnerství v rámci HORIZON EUROPE – tedy Shift2Rail2. Očekává se debata na téma vyššího zapojení zemí EU13 do výzkumných a inovačních aktivit.

Sekce 4, jejíž téma je Vysokorychlostní železniční systém budoucnosti v Evropě, se bude věnovat oblasti vysokorychlostní železniční dopravy ve středoevropském prostoru. Jedná se o prioritní téma pro ČR, a proto je moderování sekce svěřeno místopředsedovi Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, panu Martinu Kolovratníkovi. Prezentace budou zaměřeny na rozvoj VRT ve východní části Evropy, na jejich začlenění do TEN-T a také na srovnání jednotlivých konceptů VRT v Evropě a ve světě.

Sekce 5, jejímž moderátorem je TEN-T koordinátor pan Matthieu Grosch, bude zaměřena na oblast propojení evropské sítě TEN-T s iniciativou nazvanou „Nová hedvábná stezka“. Prezentace i následná diskuse bude zacílena na to, v kterých oblastech by se měla propojení rozvíjet, aby byl zaručen plynulý tok zboží ve směru východ – západ z asijské oblasti do Evropy. Předmětem diskuse budou jak politické, tak obchodní záměry, ale také legislativa dotýkající se těchto přeprav.

TAF/TAP TSI Fórum bude vloženo mezi sekci 4 a 5 a moderováno panem Yannem Seimandim z CER, vedoucím poradcem pro otázky související s ERA a interoperabilitou. Prezentace a diskuse zástupců železničního sektoru se budou týkat především implementace obou TSI v problematických oblastech, kterými jsou malí a středně velcí dopravci. Zástupci ERA rovněž seznámí účastníky konference s procesem revize TAP i TAF TSI a diskutující se budou moci zapojit se svými zkušenostmi a názory na další vývoj v této oblasti.

Očekáváme vysokou účast nejvyšších zástupců významných dopravců, manažerů infrastruktury, podniků železničního průmyslu, dodavatelů železničních systémů, zákazníků a spedičních společností, které se rozhodly držet krok s rychlým tempem vývoje na dopravním trhu.

Zaregistrujte se online za zvýhodněnou cenu Early Bird do konce listopadu 2019 přímo na webové stránce konference Registrace

Nenechte si ujít tuto výjimečnou železniční událost v roce 2020 v naší zemi a setkejte se euro-asijským železničním světem v srdci Evropy.

Organizační výbor IRFC 2020

Share: LinkedIn