Ministr dopravy České republiky převzal záštitu nad konferencí IRFC 2017

Je nám velkou ctí, že záštitu nad mezinárodní konferencí IRFC 2017 převzal ministr dopravy České republiky, pan ing. Dan Ťok, který ocenil vysokou úroveň připravované konference.
Projevené důvěry, která nás zavazuje, si nesmírně vážíme a děkujeme za ni.

Organizační výbor IRFC 2017

 

The 
Czech  Minister of Transport has taken over his personal patronage of the IRFC 2017 conference

Share: LinkedIn