Noví PARTNEŘI konference IRFC 2020

Přípravy na konferenci zdárně pokračují a nás těší, že můžeme mezi partnery této významné akce přivítat další organizace.

Jedná se následující železniční asociace:
ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu
ŽESNAD – Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky
RASTIA – Železniční signalizace, automatizace, telekomunikace a průmyslové sdružení

Děkujeme za projevenou podporu a pevně věříme, že se v Praze setkáme také s jejich členy.

Share: LinkedIn