PARTNEREM konference IRFC 2020 se stala Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora ČR, nejvýznamnější reprezentant podnikatelské sféry v České republice, který sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 oborových asociacích, udělila záštitu konferenci IRFC 2020.

Velice si vážíme projevené důvěry a děkujeme za ni!

PARTNEREM konference IRFC 2020 se stala Hospodářská komora ČR

Share: LinkedIn