Představení nového mediálního partnera – Railway PRO

Komunikační platforma Railway PRO je nejefektivnějším komunikačním nástrojem železničního podnikatelského prostředí, přizpůsobeným specifickým potřebám železničních profesionálů a investorů, jenž má za cíl poskytnout jim nejnovější obchodní příležitosti na trhu.

Důraz je kladen na mezinárodní železniční obchodní sektor, naši specializovaní čtenáři mají přístup k informacím o nejnovějších dostupných technologiích, probíhajících a budoucích projektech a také jsou strategickým zdrojem znalostí pro firmy, které mají zájem získat obchodní partnery.

Časopis Railway PRO je nejpřednější mezinárodní měsíčník, který svým čtenářům ze 140 zemí světa nabízí nejnovější a nejcennější zprávy, pokrývající všechny aspekty železničního průmyslu. Jak v tištěné podobě, tak i online, naši čtenáři mají neustále přístup k informacím, i když jsou na cestách. Kromě atraktivních reklamních řešení, která přinášejí výsledky, poskytuje časopis také možnost propagovat Vaši společnost a přímo oslovit železniční podnikatelskou komunitu prostřednictvím rozhovorů a reklam.

Více informací o našich produktech a službách naleznete na: RAILWAY PRO

Máte-li zájem o reklamu, kontaktujte nás na:
Tel. č. : +44 131 618 9828
E-mail: advertising@railwaypro.com

Share: LinkedIn