Tisková zpráva – ERRIC/IRFC 2015

Mezinárodní konference železniční dopravy (ERRIC/IRFC 2015) triumfovala obrovským úspěchem

(OLTIS Group, Praha, 20. 3. 2015)

Ve dnech 18.–20. března 2015 proběhl v Praze v Clarion Congress Hotel Prague**** již 5. ročník mezinárodní konference a výstavy IRFC o železničních nákladních přepravách (IRFC 2015), tentokrát společně s 1. ročníkem mezinárodní konference ERRIC evropského železničního výzkumu a inovací. Celá konference ERRIC/IRFC 2015 se nesla pod heslem „Výzkum a inovace – hnací síla konkurenceschopnosti“. Konferenci uspořádala společnost OLTIS Group, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstva dopravy České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mezinárodních organizací UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), UIC (Mezinárodní železniční unie), CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury) a OSŽD (Organizace spolupráce železnic). Konferenci také podpořilo 13 partnerů, zejména z řad mezinárodních organizací.

Letošního ročníku se zúčastnilo 301 účastníků z 27 zemí, z toho 58 vrcholných představitelů z předních železničních firem a organizací. Seznam přednášejících se uzavřel na rekordním počtu 75, mezi přednášejícími byli mimo jiné zástupci Evropské komise, Ministerstva dopravy, UIC, ERA, UNIFE, CER a jiných významných evropských i asijských organizací.

V programu prvního dne vystoupili vedoucí představitelé mezinárodních železničních organizací a velkých firem s tématy souvisejícími s výzkumem a inovacemi, železniční konkurenceschopností, liberalizací a možnostmi spolupráce. João Aguiar Machado, generální ředitel DG Mobility and Transport, Evropské komise ve svém projevu zdůraznil potřebu zvýšení podílu železnice na celkovém objemu přeprav: „Podíl železnice zůstává velmi skromný v porovnání s ostatními druhy dopravy, jako je doprava silniční, která zaujímá podíl 90% trhu. Co se týče železniční nákladní dopravy, zde není patrný žádný vývoj. Podíl železniční nákladní dopravy zůstává za posledních 15 let asi na 10-11%, oproti 45% pro silniční nákladní dopravu a 37% pro námořní dopravu. Je zde tedy rozhodně prostor pro zlepšení. Je zřejmá potřeba přijetí zásadních opatření jak pro osobní tak i nákladní železniční dopravu tak, aby mohla železnice převzít větší podíl dopravní poptávky v příštích desetiletích. To bude mít samozřejmě také přínos jak pro naše životní prostředí, tak i pro naše přetížené silnice.“

Přednášky prvního dne byly v programu konference rozděleny do tří tematických sekcí:

  • Hnací síla železniční konkurenceschopnosti
  • Společný podnik Shift2Rail
  • Strategické výzvy pro železniční sektorVladimir Jakunin, generální ředitel Ruských železnic a předseda UIC ve svém vystoupení poukázal na to, že témata konference jsou velice aktuální a ožehavá. Zároveň je tato konference v Evropě jedinečná tím, že je ochotná se těmto tématům věnovat. „Na evropskou železnici je třeba nahlížet v širším kontextu smysluplného zapojení do logistických procesů. Celou nákladní přepravu je třeba vnímat a řídit procesně.“Druhý den konference pokračovala ve dvou paralelních sekcích (ERRIC + IRFC). Sekce ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) nabídla příležitost seznámit se s iniciativou SHIFT²RAIL a jejími cíli, rámcovým plánem a jednotlivými inovačními programy. Program konference byl rozdělen na tyto odborné sekce: Evropský železniční výzkum, IT řešení pro bezproblémovou a atraktivní osobní železniční dopravu, Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu, Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu, Nákladově efektivní a spolehlivá vysokokapacitní infrastruktura a Další železniční výzkumné a inovační aktivity a související evropské projekty.Konferenci doprovázela odborná výstava, na které se prezentovalo 15 vystavovatelů z řad železničních dopravců, železničního průmyslu, IT firem, mezinárodních organizací a médií.
  • Třetí den konference, 20. března, proběhla odborná exkurze do zázemí pražského metra. Účastníci mohli navštívit doposud neotevřené stanice metra Nemocnice Motol, Petřiny, Veleslavín a Bořislavka. Celá akce byla zakončena vyhlídkovou jízdou historickou tramvají a společným obědem v restauraci U Kalicha. Partnerem pro třetí den konference se stala firma AŽD Praha.
  • Sekce IRFC (International Rail Freight Conference) představila ve svém již pátém ročníku zkušenosti a úspěšné projekty, které se vážou k mezinárodní železniční nákladní přepravě, a to především mezi Evropou a Asií. Konference se zaměřila na oblasti: Euro-Asian Land-Bridge, Rozvoj trhu železniční nákladní dopravy a intermodální logistiky a Technická podpora železniční nákladní přepravy.
  • Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel UIC ve svém projevu zdůraznil čtyři otázky, které lze považovat za čtyři pilíře železničního systému: „Jsou jimi dostupnost infrastruktury a sítě, inovace a kreativita, inteligence a znalosti a interoperabilita a intermodalita.“
  • Ministr dopravy Dan Ťok v úvodu promluvil o rozvoji infrastruktury na železnici v kontextu 4. železničního balíčku EU. Vyjádřil podporu rozvoje a otevřenosti železnice: „Situace v České republice je taková, že naše hlavní železniční tratě jsou vytíženy až na 95% své kapacity. Obdobnou zkušenost mají s vytížením železnic i v okolních zemích. Podotýkám, že konkrétně Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Poptávka po železnici tudíž existuje a v žádném případě nelze hovořit o nedostatku konkurenceschopnosti.“

Share: LinkedIn