Andreas Boschen

  • Andreas Boschen
    Andreas Boschen

Vedoucí odboru pro propojení Evropy
INEA, Belgie

Andreas Boschen je vedoucím odboru pro propojení Evropy (CEF) ve Výkonné agentuře pro inovace a sítě v Bruselu od července 2014. Jeho týmy řídí infrastrukturní projekty z fondů EU v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Svou profesní kariéru začal jako diplomat, od roku 1998 je úředníkem Evropské komise.