Erik Evtimov

  • Erik Evtimov

Zástupce generálního tajemníka
CIT, Švýcarsko

ERIK EVTIMOV studoval na Univerzitách v Sofii a Bernu. Po postgraduálním studiu evropského práva na Evropském institutu Univerzity Saarland mu byl udělen titul magistr v evropském právu (LL.M. Eur.). Erik pracoval jako právník v Sofii. Doktorát (Dr. iur.) získal na Univerzitě v Bernu v roce 2003 s označením „magna cum laude“. Od roku 2004 pracuje jako senior právní poradce na generálním sekretariátu Mezinárodního železničního dopravního výboru (CIT). V roce 2011 byl Erik zvolen zástupcem generálního tajemníka. Je předsedou expertní skupiny CIT/OSJD CIM/SMGS a pracovní skupiny CIT pro oblast multimodality. Byl předsedou neformální expertní skupiny v oblasti jednotného železničního práva a je členem různých pracovních skupin a výborů CIT, Společenství evropských železničních společností (CER) v Bruselu, Mezinárodní železniční unie (UIC) v Paříži a Mezivládní orgnizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF) v Bernu.

Dříve pracoval jako právník v právním oddělení Caritas Schweiz, jakožto akademický asistent v Institutu pro evropské a mezinárodní hospodářské právo na Univerzitě v Bernu, a projektový manažer ve Světovém obchodním institutu v Bernu. Vedl projekty pro Institut OSN pro výcvik a výzkum (UNITAR) v republikách střední Asie a pro Pakt stability jihovýchodní Evropy (SPSEE) v zemích jihovýchodní Evropy. V roce 2004 byl jako stážista v kanceláři generální advokátky Juliane Kokott u Evropského soudního dvora (ECJ).

Erik pracuje jako lektor evropského a mezinárodního železničního dopravního práva na Univerzitě v Bernu a jako hostující lektor na Univerzitě Lumiere2 v Lyonu (Université Lumiére Lyon 2) v oblasti železničního dopravního práva. Od roku 2001 do roku 2005 byl tajemníkem švýcarské sekce Sdružení studií Evropského společenství (ECSA Suisse).

Je ženatý a má dva syny.