Ivan Škoda

Ředitel divize drah a dopravy na drahách
Dopravný úrad, Slovensko

• narodený 07. 03. 1981, Banská Bystrica, Slovenská republika

• 2004 absolvent Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, prevádzka a ekonomika železničnej dopravy – Inžiniersky titul v oblasti prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy

• 2005 – 2008 – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Bratislava, Úsek obchodu, vedúci oddelenia služieb zákazníkom
• 2010 – súčasnosť – Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, neskôr (od 2014) Dopravný úrad – Bratislava – vedúci oddelenia interoperability a od roku 2015 riaditeľ sekcie interoperability; od roku 2018 riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach
• od roku 2011 – Železničná agentúra Európskej únie (ERA) – člen Siete národných bezpečnostných orgánov
• 2013 – FEANI – Európske združenie národných inžinierskych asociácií, Brusel, Belgicko – udelenie titulu EUR ING

• anglický jazyk (C1), nemecký jazyk (C1)