Jiří Kolář

Generální ředitel
Drážní úřad, Česká republika

Ředitel Drážního úřadu, ve funkci od 1/ 8/ 2014 – pozice obhájena ve výběrovém řízení – opětovně jmenován do funkce 1/ 4/ 2016/

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:
2014 – doposud – Drážní úřad – ředitel
2012 – 2014 – Správa železniční dopravní cesty, s. o. – generální ředitel
2011 – 2012 – Správa železniční dopravní cesty, s. o. – náměstek generálního ředitele
2005 – 2011 – České dráhy, a. s. – náměstek generálního ředitele
2004 – 2005 – České dráhy, a. s. – ředitel Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy GŘ
1999 – 2004 – České dráhy, s. o. – ředitel Obchodně provozního ředitelství Ústí nad Labem
1998 – 1999 – České dráhy, s. o. – vedoucí kanceláře ředitele, náměstek ředitele Obchodně provozního ředitelství Praha
1993 – 1998 – České dráhy, s. o. – přednosta železniční stanice Kladno
1982 – 1993 – Československé státní dráhy, České dráhy, s. o. – výpravčí, staniční dispečer, dozorčí stanice

VZDĚLÁNÍ:
1999 – Univerzita Pardubice, doktorandské studium
1991  – Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, Obor. provoz a ekonomika železniční dopravy
1982 – Střední průmyslová škola dopravní v Děčíně, Obor. doprava a přeprava

OSTATNÍ:
2007 – 2014  – Viceprezident Svazu dopravy České republiky
2007 – 2014 – Člen Vědecké rady Univerzity Pardubice
2008 – Finalista soutěže Manažer roku
2008 – Manažer odvětví doprava a logistika
2012 – 2014 – Viceprezident CER, Brusel
(Community of European of Railway and Infrastructure)
2010 – dosud – Člen Vědecké rady ČVUT