Keir Fitch

Vedoucí oddělení bezpečnosti kolejových vozidel a interoperability
Evropská komise, Belgie

Misí jednotky je vytvořit interoperabilní a bezpečný jednotný evropský železniční prostor a řídit vztahy s Agenturou Evropské unie pro železnice a společným podnikem S2R. To zahrnuje především realizaci podmínek pro dosažení interoperability a bezpečnosti v rámci železničních systémů napříč EU, obzvláště v partnerství s Agenturou Evropské unie pro železnice, realizaci dlouhodobého programu výzkumu a inovací s železničním průmyslem, který podporuje vizi komise pro budoucnost železnice a přepravy v širším slova smyslu, konkurenceschopnost a cíle politiky životního prostředí a sociální politiky.

Keir Fitch je bývalým zástupcem vedoucího kabinetu Siima Kallase a viceprezidenta a komisaře pro dopravu, kde zodpovídal mimo jiné za pozemní dopravu, bezpečnost a veřejnou podporu. Působil také jako koordinátor Bílé knihy o budoucnosti dopravy. Keir Fitch vystudoval matematiku a právo v Cambridge, pracoval jako právník v kanceláři Herbert Smith a poté od roku 1993 ve státní správě Spojeného království. V právních službách Evropské komise začal působit v roce 1999. Než začal v roce 2004 pracovat pro kabinet Siima Kallase, působil jako člen kabinetu viceprezidenta Kinnocka a zodpovídal v něm za administrativu.