Marek Neustadt

Vedoucí oddělení vývoje IT
Národní kontaktní bod pro TAF/TAP TSI, Česká republika

Marek Neustadt má rozsáhlé zkušenosti s řízením týmů výzkumu a vývoje. Vystudoval Fakultu provozu a ekonomiky dopravy a spojů na Žilinské univerzitě v Československu.
Pracoval jako vedoucí OSS SŽDC (český provozovatel infrastruktury). Od roku 2004 se účastnil aktivit RNE (Rail Net Europe / Evropská železniční síť), byl členem pracovní skupiny pro jízdní řády a členem pracovní skupiny WG 5 pro implementaci TAF TSI dialogu Path Request a EG 1 TAP TSI – Path Request. V období 2009-2013 byl odpovědný za implementaci TAF TSI v rámci SŽDC a ve vztahu k dopravcům.
Je také národní kontaktní osobou v České republice pro implementaci TAF/TAP. Je členem koordinační implementační skupiny ERA. Marek Neustadt hovoří anglicky a rusky.