Martin Kolovratník

Poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Česko

Martin Kolovratník vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice a je odborníkem v oblasti dopravy. Z pozice místopředsedy Hospodářského výboru a místopředsedy Správní rady SŽDC se stará o rozvoj vysokorychlostních železnic v Česku. Je organizátorem již tradiční mezinárodní Železniční konference Pardubice. Stál u zrodu prezentace Českého rozhlasu na sociálních sítích (Facebook, Google+, YouTube), byl hlavním průkopníkem živých Skype telefonátů ze zahraničí do živého vysílání.
Sdílí podporu liberálních myšlenek.
Martin Kolovratník vyznává ideu efektivního státu a úspornosti. Díky podpoře občanů se na podzim 2013 stal poslancem Parlamentu České republiky a tento mandát dokázal obhájit i ve sněmovních volbách v roce 2017.