Miroslav Haltuf

místopředseda
Shift2Rail JU States Representative Group, Česká republika

Pan Miroslav Haltuf se narodil v roce 1958. Je nezávislým odborníkem a projektovým manažerem. Své pracovní zkušenosti získal na různých pozicích nejdříve u Československých státních drah, později u Českých drah jako technolog železniční dopravy. Zabýval se především mezinárodními záležitostmi v oblasti UIC, v rámci pracovní skupiny East –West, speciálních projektů a pan-evropských dopravních koridorů. Pracoval pro několik společností zabývajících se železnicí a to ve funkci poradce pro mezinárodní záležitosti a projekty v oblasti informačních technologií a strategického rozvoje. Pan Haltuf se specializuje na mezinárodní aktivity a projekty se zaměřením na řízení provozu železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, TSI (TAP/TAF).
Pan Haltuf získal inženýrský titul na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, obor Dopravní technologie a ekonomika. Je majitelem společnosti H-Comp Consulting a je zapojen do mnoha velkých projektů jako plnohodnotný člen Shift2Rail JU – States Representatives Group (od 21. října 2014), předseda (od 29. dubna 2015 – 31. prosince 2018) a místopředseda (od 1. ledna 2019).
Poskytuje poradenské služby společnostem a organizacím i mimo Českou republiku.