Monika Jandová

Ředitel pro mezinárodní aktivity
Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP), Česká republika