Nicolas Furio

Vedoucí oddělení technických záležitostí
UNIFE, Belgie

Nicolas Furio přistoupil k asociaci UNIFE v listopadu 2010 a je jejím ředitelem pro technické záležitosti. Odpovídá za řízení jednotky technických záležitostí UNIFE, která se zabývá činnostmi UNIFE spojenými s výzkumem a inovacemi a regulací/standardizací. Nicolas dohlíží na mnoho evropských výzkumných projektů (např. projekty Shift2Rail) a sleduje diskusi programu Horizon Europe i přípravu potenciálního nástupce programu Shift2Rail. Pracuje i v sekretariátu ERRAC (Evropská poradní rada pro železniční výzkum). Své předchozí zkušenosti získal v oblasti řízení dopravních projektů jako projektový inženýr ve společnosti (Egis Rail) ve Francii, která navrhuje projekty městské a železniční dopravy. Bakalářský titul ve stavebním inženýrství získal na vysoké škole technického vzdělávání INSA v Lyonu. Poté pokračoval ve studiu a dosáhl specializovaného magisterského titulu v průmyslové strategii na obchodní škole EM v Lyonu.