Pavel Hrubeš

Děkan fakulty dopravní
ČVUT, Dopravní fakulta, Česká republika

Děkanem ČVUT v Praze Fakulty dopravní od roku 2018. Absolvoval na téže fakultě v inženýrském studiu, obor Automatizace v dopravě a telekomunikacích, dále doktorském studiu, obor Inženýrská informatika a od roku 2011 je jmenován docentem v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích. Absolvoval odborné stáže na Technical University of Delft a Technische Universität Berlin.
Spolupracuje na projektech vědy výzkumu a zakázkovém výzkumu v oblastech návrhu architektur dopravně-telematických systémů, tvorby koncepcí a strategií implementace telematických systémů, kontroly kvality telematických systémů, implementaci a ověřování různých navigačních a identifikačních systémů. K odborným zájmům patří geografické informační systémy, prostorové databáze, systémové architektury, nástroje statistického a dopravního modelování. Vyučuje předměty Úvod do inteligentních dopravních systémů, Geografické informační technologie, Lokalizační a navigační systémy, Snímače a akční členy, Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování.