Petr Červinka

Předseda sdružení ISR
RailData, Belgie

Petr Červinka (54), je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, kde v roce 1988 absolvoval obor železniční dopravní a ekonomický. Svou kariéru začal jako dispečer stanice
(1988-1991) u ČSD.
Od roku 1991 se věnuje výpočetním systémům v železniční dopravě. Od roku 1992 je zodpovědný za aplikace mezinárodní výměny železničních dat u ČD a od roku 1997 u ČD Cargo. Vedl vývoj mnoha mezinárodních rozhraní, např. pro předběžná avíza o nákladním vlaku, výměnu údajů o zásilce (bilaterální a ORFEUS) a hlášení o jízdě vozu (ISR).
Petr je rovněž zodpovědný za připojení ČD k síti HERMES a od roku 2000 je sekretářem společnosti Hermes Production Group (GPH) společnosti Hit Rail. Petr byl a je zapojen do mnoha mezinárodních železničních projektů ITC, zejména v oblasti aplikací pro nákladní přepravu, kódování a domény referenčních souborů. V letech 2013–2017 předsedal studijní skupině IT UIC. Podílí se na specifikacích a implementaci TAF-TSI, a to jak na ČDC, tak i na evropské úrovni.
Od roku 2017 působí ve funkci předsedy sdružení ISR u RailData (speciální skupina při UIC, poskytující IT aplikace pro nákladní dopravu železničním podnikům).