Roman Srp

Prezident
Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), Česká republika

Roman Srp získal inženýrský titul v oboru elektronických komunikací, v němž pracuje více než 25 let. Fakultu elektrotechniky Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT) absolvoval v roce 1992. V současné době působí jako zvolený prezident Sdružení pro dopravní telematiku (SDT). V letech 2014 až 2018 byl předsedou sítě národních asociací ITS – sítě národních sdružení pro dopravní telematiku pod záštitou ERTICO – v rámci ITS Europe.