Sarah Bittner-Krautsack

Programový referent na katedře mobilních a dopravních technologií
Rakouské ministerstvo pro změnu klimatu, životní prostředí, energetiku, inovace a technologie, Rakousko

Sarah Bittner-Krautsack odpovídá v současné době za inovační oblast „Mobilita zboží“ a průřezovou inovační oblast „Železniční systém“ v rámci rakouského výzkumného, technologického a inovačního programu pro mobilitu a dopravu s názvem „Mobilita budoucnosti“ a je koordinátorkou opatření pro přilákání a podporu nových talentů ve výzkumu, technologii a inovacích mobility a dopravy. Na evropské úrovni zastupuje Sarah Rakousko ve skupině zástupců států SHIFT2RAIL, které zároveň v současné době předsedá, v poradní skupině pro politiku členských států ERRAC (Evropská poradní rada pro železniční výzkum) a ve skupině Mirror Group Aliance pro logistiku inovací prostřednictvím spolupráce v Evropě (ALICE).