Stefan Jugelt

Projektový referent telematiky
European Union Agency for Railways, Belgie

Stefan Jugelt pracuje pro Evropskou železniční agenturu (ERA) ve Valenciennes (Francie). Je odpovědný za vývoj technických norem pro telematické aplikace pro osobní a nákladní dopravu. Mezi jeho hlavní úkoly patří řízení dalšího vývoje technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) pro telematiku a norem používaných v těchto TSI, sledování implementace telematických aplikací v evropském železničním sektoru a šíření těchto TSI.
Předtím pracoval více než deset let jako vývojář softwaru.