Vittorio Carta

Manažer evropské dopravní politiky
Deutsche Bahn / FSM, Německo

Vittorio Carta je držitelem italského a německého pasu a je elektrotechnickým inženýrem a má diplom MBA. Vittorio pracuje téměř 17 let na obchodních a technických pozicích u Deutsche Bahn Group. Posledních jedenáct let se věnoval mezinárodní osobní dopravě a mimo jiné zastával funkci New Business Development Executive ve společnosti Arriva PLC v Londýně a Frankfurtu.

V současné době Vittorio působí jako Full Service Model (FSM) Initiative Manager. FSM je klíčovým prvkem reakce železničního odvětví na rostoucí požadavky na zlepšení přístupu k železničnímu zasílatelství. Cílem FSM je implementace specifikovaného online rozhraní mezi účastníky železničního zasílatelství s cílem zlepšení cestovních zážitků zákazníků v železniční dopravě a vytvořením příležitostí pro růst železnice v Evropě.

Kromě toho je Vittorio i viceprezidentem TAP TSI Services Governance Association (TSGA), právnického subjektu jako odpovědi železničního sektoru na regulační požadavky TAP TSI za účelem zajištění nediskriminačního přístupu k základním železničním datům.