Témata (homepage)

1) DOPRAVA V EU PO ROCE 2021
2) EUAR JAKO SYSTÉMOVÁ AUTORITA
3) VÝZKUM A INOVACE PO ROCE 2021 – MOTIVACE PRO ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
4) PERSPEKTIVA PROPOJENÍ TEN-T A „HEDVÁBNÉ STEZKY“
5) VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI V EVROPĚ