Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Velice nás těší, že ministr průmyslu a obchodu, pan Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA udělil záštitu 7. ročníku konference IRFC 2020 a popřál celé akci mnoho spokojených účastníků.

Děkujeme za projevenou důvěru a pana ministra na konferenci rádi uvítáme jako váženého hosta a jednoho z významných přednášejících.

Organizační tým IRFC 2020

Share: LinkedIn