Petr Buchníček

Vedoucí oddělení projektů mobility
OLTIS Group, Česká republika

Petr Buchníček je vedoucí oddělení mezinárodních projektů. Narodil se v roce 1974, titul inženýra (Ing.) získal na univerzitě v Žilině (Slovensko), kde absolvoval Fakultu informačních a řídicích systémů, obor Aplikovaná informatika.

Podílel se na projektech IDOS (multimodální plánovač cest, vítěz soutěže Smart Mobility Challenge pořádané Evropskou komisí v roce 2012), zejména jako vedoucí jeho integrální části CIS JŘ (Celostátní informační systém o jízdních řádech), a SPADO (slouží k optimalizaci dopravy v regionu). Koordinoval několik projektů v oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo dopravy. Později byl zodpovědný za vývoj SW pro předprodej a rezervaci jízdenek (AMS), a to včetně elektronických jízdenek (e-ticketing) a řešení pro mobilní telefony.

V současnosti se plně věnuje projektům Shift2Rail IP4. Petr je také mluvčím UNIFE v ERA TAP TSI CCM. Hovoří plynně anglicky a slovensky, na středně pokročilé úrovni rusky, na základní úrovni německy.